Fysioterapia

Fysioterapia sisältää asiakkaan tutkimisen sekä yksilöllisen hoidon ja ohjaamisen.

Fysioterapian tavoitteena on korjata kehon liike- ja toimintahäiriöitä, ylläpitää liikkumis- ja toimintakykyä sekä lieventää kipuja. Keinoina ovat terapeuttinen harjoittelu, neuvonta ja manuaaliset menetelmät.

Fysioterapian tavoitteena on parantaa liikkumisen laatua ja asiakkaan toimintakykyä oikein suunnitellun harjoittelun avulla.

Yksilöllisen ohjauksen ja hoidon taustalla on perusteellisesti suoritettu alkuhaastattelu. Erilaisten tutkimus- ja mittausmenetelmien avulla arvioidaan asiakkaan sen hetkinen tilanne, asiakkaan omat toiveet ja tavoitteet huomioon ottaen.

Hyödynnän vastaanotolla laajasti kaikkea niin koulutuksissa kuin käytännössä oppimaani. Voit lukea lisää koulutuksistani Sarianna välilehdeltä.

Fysioterapia on mahdollista toteuttaa myös etäyhteyden kautta.

ProMethod liikkuvuus ja liikehallinta -testaus

ProMethod -konsepti on syntynyt fysioterapeuttien tarpeesta koota luotettava testipatteristo, jolla selvitetään mistä liikkumista ja jaksamista haittaavat oireet johtuvat niin työssä kuin vapaa-ajalla.

ProMethod -testi sisältää alkukyselyn, yksilön kehon lihastasapainon, liikkuvuuden ja liikehallinnan testauksen. Testien perusteella laadin yksilöllisen harjoitusohjelman asiakkaan kehon heikkouksien kehittämiseksi. Tavoitteena on parantaa lihastasapainoa, korjata kehon puolieroja ja poistaa harjoittelua häiritsevät kivut ja oireet.